पोर्तुगीज वार्तालापहरु – २


⚏ सहयोग माग्दा ⚏

क्रमशः अपलोड हुँदै जानेछ ...साइट हेर्दै गर्नुहोला ।
धन्यबाद ।