महत्वपूर्ण टिप्स्हरु
(Important Tips )


५. दे नादा (De nada )  भर्सेस्   पुर नादा (Por nada)


दे नादा (De nada ) पुर नादा (Por nada) यी दुबै शब्दहरु पोर्तुगीज भाषामा निकै प्रयोग हुने शब्दहरु हुन् । विशेष गरि जब कसैलाई हामी धन्यबाद दिन्छौं भने उसले यसको उत्तरमा दे नादा (De nada ) वा पुर नादा (Por nada) भन्ने गर्दछ । यी दुबैको शाब्दिक अर्थ केहि त गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ । यद्यपी दे नादा (De nada ) धन्यबादलाई जवाफ दिने अलिक औपचारिक रुप हो भने पुर नादा (Por nada) अनौपचारिक ।

प्रमुख भिन्नता - १ :
दे नादा (De nada ) कसैले धन्यबाद भन्दा त्यसको औपचारिक जवाफ हो भने पुर नादा (Por nada) अलिक अनौपचारिक ।

सामान्यतया हामी पुर नादा (Por nada) को प्रयोग तब गदैछौं जब हामीलाई लाग्छ कि हामीले केहि त गरेकै छैनौं तै पनि कसैले हामीलाई धन्यबाद दिरहेको छ । जस्तै बाटोमा तपाईँलाई कसैले अस्पताल जाने बाटो सोध्यो र अस्पताल त्यहिँ अगाडी थियो । तपाईंले उसलाई अस्पताल देखाइदिनु भयो, र तपाईलाई उसले ओब्रिगादु भन्यो । तर, तपाईलाई लाग्यो कि तपाईँले उसका लागि त्यस्तो खासै केहि गर्नु भएकै छैन भने त्यस्तो बेलामा पुर नादा (Por nada) प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपी दे नादा (De nada ) गर्दा पनि उपयुक्त नै हुन्छ ।

कहिले काहिँ कसैलाई रिस उठेको छ तर पनि धन्यबाद भन्नै पर्ने भयो भने पनि त्यस्तो बेलामा पुर नादा (Por nada) को प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।


४. तुदु (Tudo)  भर्सेस्   तोदु (Todo)


तुदु (Tudo) तोदु (Todo) झट्ट सुन्दा एकै सुनिन्छ भने यी दुबैको अर्थ पनि ‘सबै’ या ‘पुरै’ भन्ने बुझिन्छ । तर, पनि यी दुईको प्रयोगमा केहि भिन्नताहरु छन् ।

प्रमुख भिन्नता - १ :
तुदु (Tudo) को केवल एउटै मात्र शब्द छ । अर्थात यसको पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग वा बहुबचन हुँदैन । तर, तोदु (Todo) को पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, एक वचन र बहुबचन सबै हुन्छ ।
जस्तै:
Tudo bem. (तुदु बाइँ)। अर्थात् सबै ठिक छ ।
Todas bananas. (तोदास् बनानास् ।) अर्थात् सबै केराहरु । यहाँ केरा स्त्रीलिङ्गी भयो त्यसैले तोदास् भयो ।
Todos amigos. (तोदुस् अमिगोस् ।) अर्थात् सबै साथीहरु । यहाँ साथी पुलिङ्गी भयो त्यसैले तोदुस् भयो ।
तुदु (Tudo) ले सबैथोकलाई एकमुष्ठ बुझाउँछ भने तोदु (Todo) ले कुनै विशेष वस्तुहरुलाई बुझाउँछ ।

प्रमुख भिन्नता - २ :
तुदु (Tudo) को कुनै अन्य रुप हुँदैन । जस्तै Tudos (तुदुस्) वा Tudos (तुदोस्) हुँदैन जबकि तोदु (Todo) का अन्य रुपहरु हुन्छन् । जस्तैः Todas तोदास्, Todus तोदुस् आदि ।

३. मुरार (Morar)  भर्सेस्   भिभेर(Viver)


Eu moro em Lisboa. (एउ मोरो आइँ लिस्बोआ ।)
Eu vivo em Lisboa. (एउ भिभो आइँ लिस्बोआ । )

माथीका दुबै वाक्यले म लिस्बनमा बस्छु भन्ने बुझाउँछ । पोर्तुगलमा तपाईँले कसैलाई तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने प्रायः सबैले Eu moro ..... (एउ मोरो .....) नै भनेको पाउनु हुनेछ । कहिले काहिँ कसैले मात्र सायदै Eu vivo...... (एउ भिभो......) भन्लान् । किन त ?

Morar (मुरार) Viver (भिभेर) दुबैले बस्नु भन्ने बुझाए पनि Morar (मुरार) क्रियापद बस्ने भौतिक या भौगोलीक स्थानका लागि प्रयोग गरिन्छ भने Viver (भिभेर) क्रियापद अन्य विशेषणात्मक अवस्था बुझाउन प्रयोग गरिन्छ ।

जस्तै :
Eu moro na casa do meu amigo. (एउ मोरो ना काजा दु मेउ अमिगो) म मेरो साथीको घरमा बस्छु ।
Eu vivo sem dinheiro. (एउ भिभो सेइँ दिन्याइररु) म पैसा बिनै बसिराछु ।
Eu vivo sem trabalho. (एउ भिभो सेइँ त्रबाल्यो ) म काम बिनै बस्छु ।

२. भोसे (VOCÊ) भर्सेस् तु (TU)


नेपाली भाषा सिक्दा धेरै मित्रहरु दोधारमा पर्नुहुन्छ कि कसैलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्दा भोसे (Você) प्रयोग गर्ने कि तु (Tu) ? सुरुमा सुन्दा खेरी या बुझ्दा खेरी भोसे Você लाई तपाईंका रुपमा र Tu लाई तिमी या तँ का रुपमा बुझ्ने या प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भाषा संस्कृती हो यसैले भाषाको दुरुस्त अनुवाद हुन सक्दैन । भावानुवाद गर्नु पर्ने हुन्छ । पोर्तुगीज भाषामा तँ, तिमी, तपाईँ या हजुर जस्ता आशयका शब्दहरुनै छैनन् यसर्थ भोसे (Você) ले तपाईँ या तु (Tu) ले तिमी वा तँ भन्ने बुझाउने कुरै हुँदैन । फेरि किन त Você Tu ?

सामान्यतया तपाईको नजिकको चिनेको ब्यक्ति, परिवार, साथीभाई या अनौपचारिक रुपमा बोलीचाली गर्दा Tu को प्रयोग बढी हुन्छ । अपरिचित ब्यक्ति, कार्यालय वा औपचारिक बोलीमा Você को प्रयोग गरिन्छ । बुझ्नु पर्ने खास कुरा के छ भने सामान्यता Você Tu संगै बन्ने वाक्यहरु थोरै फरक पनि हुन्छन् । त्यसैले Você या Tu शब्द प्रयोग नगरिकनै यस्को अर्थ बुझ्ने गरी बोल्ने प्रचलन छ । जस्तै: Gostas (गुस्तास्) भन्यो भने Tu gostas (तु गुस्तास्) अर्थात तपाईँलाई मन पर्यो भन्ने बुझिन्छ भने Gosta (गुस्ता) भन्यो भने Você gosta भोसे गुस्ता अर्थात् तपाईँलाई मन पर्यो भन्ने बुझिन्छ । क्रियापदको प्रयोगबाट Você वा Tu मध्ये के सम्बोधन भएको हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ । पोर्तुगलमा अर्थात् युरोपियन पोर्तुगीज भाषामा Tu को प्रयोग अधिक हुन्छ भने ब्राजिल वा ब्राजिलियन पोर्तुगीजमा Você को प्रयोग अधिक हुन्छ । यद्यपी पोर्तुगीज भाषा अभ्यास गर्दा Você को प्रयोग गरेर गर्नु भयो भने औपचारिक र अनौपचारिक दुबै पक्षलाई काम गर्दछ । कसैले तु (Tu) सम्बोधन गर्यो भने यसले तँ भन्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन ।

उदाहरणः
você gosta da minha aula? (भोसे गोस्ता दा मिन्ह्या आउला?) के तपाईँलाई मेरो कक्षा मन पर्यो ?
Tu gostas da minha aula? (तु गुस्तास् दा मिन्ह्या आउला?) के तपाईँलाई मेरो कक्षा मन पर्यो ?

१. ओब्रिगादु भर्सेस् ओब्रिगादा (Obrigado vs Obrigada)


नेपालीमा धन्यबाद भने झैं पोर्तुगीज भाषामा ओब्रिगादु (Obrigada) वा ओब्रिगादो (Obrigado) भनिन्छ ।
जस्तै: तपाईंले कसैलाई कुनै ठेगानाको बारेमा सोध्नु भयो र उसले तपाईलाई बताइदियो भने कृतज्ञताका साथ धन्यबाद भन्ने गरिन्छ । यो पोर्तुगीजहरुको महत्वपूर्ण संस्कार हो । धन्यबाद लाई ओब्रिगादो या ओब्रिगादा भनिन्छ । यदि तपाई महिला हो भने तपाईले ओब्रीगादा भन्नुहुनेछ भने यदि तपाई पुरुष हो भने ओब्रीगादो ।

उदाहरणः
Maria: você gosta da minha aula? (भोसे गोस्ता दा मिन्ह्या आउला?)
Ajaya : Sim, Obrigado! (सिँ,ओब्रिगादु !)
Geeta: Sim, Obrigada! (सिंँ, ओब्रिगादा !)

अपलोड हुँदै जानेछ । साइट हेर्दै गर्नुहोला ।
धन्यबाद ।


नयाँ अभ्यास खेलहरु

खेल खेल्नुस् र पोर्तुगीज भाषा सिक्नुस्