Rocket Numbers -

Thanks for playing !

Your final score :

Play Again
Share
Rocket Numbers português
Números 0 a 20
अंकहरु ० देखि २० सम्म
Números 21 a 100
अंकहरु २१ देखि १०० सम्म
101 e mais
१०१ र त्यो भन्दा माथी
rocket-number-rocekt

About the Game

Rocket Numbers in Portuguese is a interactive game to learn numbers in Portuguese. A game is not only to check your knowledge in numbers from 0 to million in Portuguese but also to learn them. The main idea behind the game is to make a learning fun and joy. You can play anywhere in any devices. Either you are using cell phone, tablet or PC.

There are three different options in the game. That makes you easy practice as you know more numbers. 0 to 20 is a first section to interact with the numbers of that range and then 21 to 100 and 100 to million.

Cheers! and Good Luck!

How to play?

  - Click on any one option to start the game.
  - Number will be slide down in words.
  - Three different options with one correct answer will be displayed in bottom.
  - Click on the correct number to launch the rocket.
  - Each correct answer will award 1 point
  - There are total 20 points on each game.

खेलका बारेमा

रकेट नम्बर्स इन पोर्तुगीज अर्थात पोर्तुगीज भाषामा रकेट अंकहरु खेल पोर्तुगीज भाषा सिक्नेहरुका लागि एक शुरुवाती खेलका रुपमा निर्माण गरिएको खेल हो ।

यस खेलमा पार्तुगीज भाषामा अंकहरुलाई कसरी बोलिन्छ र लेखिन्छ त्यसलाई खेलको रुप दिइएको छ । ० देखी दश लाख सम्मका अंकहरुलाई पोर्तुगीज भाषामा कसरी बोल्ने त्यो यो खेलले सिकाउने छ । दैनिक केहि मिनेट मात्र खेल्ने हो भने पनि यसले क्रमशः पार्तुगीज भाषामा अंकहरुलाई बुझ्न र बोल्न सहज हुने नै छ ।

पोर्तुगीज भाषामा अंकहरुलाई कसरी उच्चारण गर्ने ? यसलाई सहज बनाउन हरेक अंकहरुको पोर्तुगीज उच्चारण नेपाली भाषामा लेखिएको छ । यसले नेपाली भाषा मै पोर्तुगीज भाषा सिक्न सहज बनाउने छ ।

खेल कसरी खेल्ने ?

१. शुरुमा देखिएका तीन वटा रोजाइ मध्ये कुनै एउटामा थिच्नुहोस् ।
(जस्तै ० देखि २० अंक सम्म या २१ देखि १०० अंक सम्मको या १०० देखि माथिका अंकहरुको खेल खेल्न चाहनुहुन्छ त्यहि अनुसारको रोजाइमा थिच्नुहोस्)
२. माथिल्लो भागमा पोर्तुगीज अंक र त्यसको उच्चारणको नेपाली शब्द आउने छ ।
३. तर तयारि अवस्थामा रहेका रकेटहरु मध्ये त्यो अंक भएको रकेटमा थिच्नुहोस् ।
४. रोजाई ठिक भएमा रकेट माथी उड्नेछ भने गलत भएमा उड्न सक्ने छैन । । र, नयाँ प्रश्न शुरु हुनेछ ।
६. एक पटकको रोजाइको खेलमा म्मा २० वटा प्रश्नहरु रहेका छन् ।
Browse All Games

पार्तुगीज भाषामा अंकहरु ० देखि करोड सम्म

पोर्तुगीज भाषाका अंकहरु अंग्रेजी अंकहरु जस्तै हुन् । यद्यपी अंकहरुलाई बोलिने भाषा भने आफ्नै छ । यहाँ हामीहरुले शून्य देखि एक करोड सम्म पार्तुगीजमा कसरी बोलिन्छ या लेखिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं ।

कुनै पनि भाषा बोल्न या बुझ्नका लागि अंकहरु को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै सामान खरिद गर्नु भयो भने त्यस्को मूल्य थाहा पाउन अंक जान्नु आवश्यक रहन्छ । र, यसैले पनि अंकहरुका बारेमा पूर्ण जानकारि राख्नु आवश्यक छ ।

पार्तुगीज अंक बाट नै शुरु हुन्छ । अन्य शब्दहरु जस्तै पोर्तुगीज अंकहरुको उच्चारण पनि स्थान अनुसार अलिकति फरक हुन्छ यद्यपी लेखाइ एउटै हो । पोर्तुगीज भाषामा अंकहरुको उच्चारण गर्दा अन्तिममा o आउने अंकहरुको उच्चारण गर्ने या गर्ने भन्नेमा केहि दुविधा हुन सक्छ । जस्तै ५ लाई पार्तुगीजमा cinco लेखिन्छ । अब, उच्चारण गर्दा सिन्कु भन्ने या सिन्को भन्ने ? यथार्थमा जुन उच्चारण गर्दा पनि त्यती ठूलो फरक रहँदैन । सामान्य शब्दहरुमा झै पार्तुगीजहरु अन्तिममा o आयो भने ओ र उ को मध्यतिर उच्चारण गर्दछन् । र, उ तर्फ बढी झुकाव रहन्छ । अर्थात् सिन्कु सुनिन्छ । यसर्थ अभ्यास गर्दा पनि सिन्कु भनेर नै अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ ।

तलको टेबलमा पोर्तुगीज भाषाका अंकहरुको अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली उच्चारण समेत उल्लेख गरिएको छ । र, माथी यसको अभ्यासकालागि खेल्नलाई खेलको ब्यवस्था छ ।

शुभ अध्ययन !

Numbers in Portuguese from 0 to million

If you are looking for a place to learn Portuguese numbers, then you are in the right place. Here you can find the numbers from 0 to million in Portuguese language.

The symbols to write each numbers are equal in Portuguese and English languages, because they handle the Arabic number system. You can see below all the numbers in Portuguese in words as well. To practice this, you can play the game that is in the top of the page.

Most Portuguese learners begin their Portuguese language lesson with numbers in Portuguese. This basic vocabulary about the name of numbers is essential to structure more complicated sentences.

The name of Portuguese numbers is only a little different; the table below will help you learn step by step the name of numbers in Portuguese language. You find few videos to learn the proper pronunciation of those numbers. Portuguese numbers are very easy to learn, you only have to practice and you will soon can understand and speak Portuguese language.

Numbers in Portuguese from 0 to Million

पोर्तुगीज भाषामा नम्बरहरु ० देखि १० लाख सम्म

These are the numbers in Portuguese and their translation in English and Nepali

Numbers chart from 0 to 20
पोर्तुगीज भाषामा नम्बरहरु ० देखि २० सम्म

Portuguese numbers from 21 to 100
(To make it short, We did not put all numbers instead we put randomly to let you understand this. For example: after 31 it is 32, 33, 34, 35..39 and then 40 and so on for rests.)

पोर्तुगीज भाषामा नम्बरहरु २१ देखि १०० सम्म
धेरै लामो नहोस् भन्नका लागि तलको टेबुलमा सबै नम्बरहरु देखाइएका छैन । जस्तै: ३१ पछि ३२, ३३ हुन्छ, क्रमशः ३४, ३५ हुनुपर्नेमा सिधै ४० लेखिएको छ ।
Portuguese numbers from 101 ..

पोर्तुगीज नम्बरहरु १०० देखि माथी..

*******