Portuguese Verb Conjugation
Start
Great Job!

Your Score : 20

Play Again
More Games Share
0
Score
20
To go
Começãr

About the Game:

Portuguese Verb Conjugation - Simple Present is a learning game made for the basic learners of Portuguese language. This game is very useful to understand the Portuguese verbs conjugation ending in AR in present simple. By playing this game, you can understand the use of verbs with different pronouns. Playing a little bit for couple of days will boost up your Portuguese language communication skill.

How to play?

1. Click on Start button to start the game.
2. On the top the verb will appear.
3. There are five different pronoun options. Match that verb with the correct option and click on the relative red circle with arrow.
4. If answer is correct, there will be the green color background color and score will be increased by 1.
5. If answer is not correct, the there will be red background color.
6. After filling all five forms of verbs, the next verb will appear.
7. Repeat the same process.

खेलका बारेमा

पोर्तुगीज भर्व कन्जुगेशन – सिम्पल प्रिजेन्ट पोर्तुगीज भाषा सिक्नेहरुका लागि एक उपयोगी खेलका रुपमा निर्माण गरिएको छ । यो भर्खरै मात्र पोर्तुगीज भाषाको अध्ययन गर्नेहरुका लागि मात्र नभई पोर्तुगीज क्रियापदहरुको सर्वनामहरुसंगको प्रयोगका बारेमा जान्नका लािग पनि उपयोगि छ ।
यो खेल खेल्दा नयाँ क्रियापदहरु त सिकिने नै छ साथ साथै सामान्य वर्तमान कालमा यसका स्वरुपहरुको प्रयोगका बारेमा समेत ज्ञान हुनेछ जस्ले गर्दा दैनिक जीवनमा पोर्तुगीज भाषा बुझ्न र बोल्न सहज हुनेछ ।

खेल कसरी खेल्ने ?

१ Start बटनमा थिच्नुहोस् ।
२ माथिल्लो भागमा पोर्तुगीज भाषाको क्रियापद आउने छ ।
३. तल, पाँच विभिन्न सर्वनामहरु उल्लेख हुनेछन् । र, त्यो क्रियापद जुन सर्वनामसंग मेल खान्छ त्यस्को दायाँ रहेको रातो ऐरो बटनमा थिच्नुहोस् ।
४. उत्तर बीचको खाली कोठामा बस्ने छ । यदि उत्तर सहि भएमा ब्याकग्राउन्डमा हरियो रंग आउने छ र एक अंक प्राप्त हुनेछ भने गलत भएमा रातोरंग आउनेछ र कुनै अंक प्राीत हुनेछैन ।
५. एउटै क्रियापदको पाँच वटै रुपमा उत्तर दिए पछि, नयाँ क्रियापद आउनेछ ।
६. माथीकै प्रक्रियालाई पुनः दोहोराउनुहोस ।
७. यो खेलमा जम्मा ५० वटा क्रियापदहरुका प्रत्येकका ५ रुपहरु गरि जम्मा २५० स्कोरको रहने छ ।
Browse All Games

५० नियमित AR पोर्तुगीज भर्व र सामान्य वर्तमान कालमा तिनीहरुको प्रयोग

पोर्तुगीज भाषामा प्रमुख क्रियापदहरु चार प्रकारका हुन्छन् । एक अनियमित क्रियापद, र तीन नियमित क्रियापदहरु जुन AR, ER र IR मा टुंगीन्छन् । करिब ९९ प्रतिशत भन्दा बढी क्रियापदहरु नियमित तर्फका हुन्छन् र यीनीहरुको सर्वनाम अर्थात म, तिमी, तपाई, उनी, उनीहरु, हामीहरु संगको प्रयोगको एउटा निश्चित नियम हुन्छ । यसर्थ क्रियापदहरुको प्रयोगको जानकारिले पोर्तुगीज भाषा बोल्न र बुझ्न निकै सहज हुन्छ ।

यहाँ AR मा टुंगीने क्रियापदहरुको सामान्य वर्तमानमा गरिने प्रयोगका बारेमा चर्चा गरिनेछ । एक पल्ट यसको प्रयोगको बारेमा बुझेमा AR मा टुंगिने सैयौं क्रियापदहरुको प्रयोगको बारेमा ज्ञान हुनेछ ।

उदाहरण हेरौं

क्रियापद FALAR (बोल्नु) यसलाई सामान्य वर्तमान कालका रुपमा प्रयो गर्न सबै भन्दा पहिले पछाडीको AR लाई निकाल्नुहोस् । अब बाँकी रहन्छ FAL । अब यदि यो भर्वलाई म सर्वनामसंग प्रयोग गर्नुछ भने बाँकीरहेकोमा o थप्नुस् ।

Eu Falo - म बोल्छु ।

अब बाँकी सर्वनामहरुसंग यसको प्रयोग हेरौं ।

प्रमुख क्रियापद FALAR बाट यदी हामीले अन्तिमको AR , हटाउँछौं भने बाँकि रहन्छ FAL. .
अब त्यो बाँकी रहेको FAL बाट हामीले कसरी सर्वनाममा त्यसको प्रयोग गर्दछौं । तल हेर्नुहोस् ।

Eu falo.   ( o थप्नुहोस् )   म बोल्छु ।
Tu falas.   ( as थप्नुहोस् )   तिमी बोल्छौ । (अनौपचारिक)
Você fala.   ( a थप्नुहोस् )   तपाईँ बोल्नुहुन्छ । (औपचारिक)
Ele/Ela fala.   ( a थप्नुहोस् )   उनी बोल्छिन् / बोल्छन् ।
Eles/Elas falam.   ( am थप्नुहोस् )   उनीहरु बोल्छन् ।
Nós falamos   ( amos थप्नुहोस् )   हामीहरु बोल्छौं ।

पोर्तुगीज भाषामा Tu र Você दुबैले तिमी या तपाई भन्ने नै बुझाउँछ । नेपाली भाषामा जस्तो तिमी र तपाई पोर्तुगीज भाषामा हुँदैन । तर, हामीहरु धेरैलाई लाग्दछ कि Tu भनेको तँ हो । तर, त्यसो होइन । अनौपचारिक रुपमा बोलिँदा Tu को प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने औपचारिक रुपमा बोल्दा या लेख्दा Você को प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यद्यपि ब्राजिलियन पोर्तुगीज भाषामा Tu को प्रयोग निकै कम हुन्छ भने युरोपियन पोर्तुगीज भाषामा सामान्यतया Tu को नै प्रयोग गरिन्छ ।

हामीहरुले पोर्तुगलमा अनुभव गरेको कुरा हो । त्यहाँका स्थानियहरु हामी संग Tu को प्रयोग गर्दा पनि धेरै जसो हामी भने Você कै प्रयोग गर्दछौं । हामीलाई लाग्छ Tu को अर्थ तँ हो । तर, त्यसो होइन । उनीहरुको घरमा जानु भयो भने उनीहरु आफ्ना अग्रजहरुलाई पनि Tu नै प्रयोग गर्दछन् । यसर्थ पोर्तुगलमा रहँदा सामान्य बोलीचालीमा Tu प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । कार्यालयहरुमा या औपचारिक कार्यक्रमहरुमा Você प्रयोग गर्दा उत्तम हुन्छ ।

अब अर्को एउटा क्रियापदको प्रयोग तरिका हेरौं ।

आधार क्रियापद Tentar

Eu tento.   ( o थप्नुहोस् )   म प्रयास गर्छु ।
Tu tentas.   ( as थप्नुहोस् )  तिमी प्रयास गछौं । (अनौपचारिक)
Você tenta.   ( a थप्नुहोस् )   तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ । (औपचारिक)
Ele/Ela tenta.   ( a थप्नुहोस् )   उनी प्रयास गर्छिन् / गर्छन्।
Eles/Elas tentam.   ( am थप्नुहोस् )   उनीहरु प्रयास गर्छन् ।
Nós tentamos   ( amos थप्नुहोस् )   हामीहरु प्रयास गर्छौं ।

50 Regular Portuguese AR Verbs in Present Tense and their Conjugation

In Portuguese language, there are basically four types of verbs. Irregular verbs , and the rest three are regular verbs ending in ar, er and ir. Almost 99 percent of verbs are regular and they end with either ar, er or ir. To conjugate them with the pronouns all regular verbs have their own easy rule. Here we are talking about all the regular verbs ending in AR to conjugate in simple present tense.

For example:

verb FALAR (To speak);

To conjugate them with pronouns first just remove the last AR. Here in this case, if we remove AR, the base is FAL. And, then add 'o' with pronoun Eu (I).

Eu falo (I speak).
Its simple. Lets see the conjugation rules to all pronouns.Lets see this with all prononus.

In base verb FALAR if we remove AR , the base conjugation is FAL .

Eu falo.   (add o)   I speak.
Tu falas.   (add as)   You speak. (informal)
Você fala.   (add a)   You speak. (formal)
Ele/Ela fala.   (add a)   He/She speaks.
Eles/Elas falam.   (add am)   They speak.
Nós falamos   (add amos)   We speak.

In Portuguese Tu or Você both means YOU. Normally in European Portuguese Tu is used more often and in Brasil Você is used more. Basically Tu is informal and Você is a formal way to say YOU.

Lets see the another verb conjugate:

Base verb. Jogar(To Play)
Eu Jogo. (I play)
Tu Jogas. (You play)
Ele/Ela Joga (He/She plays)
Eles/Elas Jogam (They play)
Nós Jogamos. (We play)

50 Basic AR verbs in Portuguese

(पोर्तुगिज भाषाका ५० मुख्य AR क्रियापदहरुको तालिका)

These are the 50 basic AR verbs in Portuguese and their meaning in English and Nepali

S.N. AR verbs English Nepali

*******