Play and Learn : Nepali Language
play-and-learn-fruits-name-in-nepali
जोडा मिलाउनुस्-नेपाली फलफूलहरुको नाम
काफल (kaaphal), बेल (bel)...
39 fruits' name in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
play-and-learn-colors-in-nepali
नेपाली भाषामा रंगहरुको नाम
निलो (nilo), खैरो (khairo)...
Colors in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
play-and-learn-days-in-nepali
नेपाली वारहरु
आइतवार, सोमवार, मंगलवार...शनिवार
Days of the Week in Nepali
Play and Learn : Nepali Opposites
play-and-learn-opposites-nepali-language
नेपाली बिपरितार्थ शब्दहरुको खेल
जस्तै : खुशी - दुखी, ठूलो - सानो
Opposites (adjectives) in Nepali
Play and Learn : Nepali Numbers
count-nepali-numbers-from-0-to-millions-game
नेपाली अंकहरु १ देखि दश संख सम्म
एक, सय, हजार, लाख, करोड
Numbers, 0 to millions in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
count-nepali-numbers-game
नेपाली अंकहरु १ देखि १० सम्म
एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ ..... दश
Count Numbers in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
fruits-spelling-game-nepali
फलफुलहरुका नाम ।
( हिज्जे, वर्ण विन्यास । )
Fruits and Spelling in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
vegetables-spelling-game-nepali
तरकारी (सब्जी) का नामहरु ।
( हिज्जे, वर्ण विन्यास । )
Vegetables and Spelling in Nepali