play-and-learn-colors-name-in-nepali play-and-learn-nepali-opposite-words count-nepali-numbers-from-0-to-millions-game present-simple-nepali-saamanya-bartamaan-kaal pronouns-sarbanaam-nepali frutis-spelling-nepali-game learn-present-continuous-nepali

Share
सामान्य भविष्यत् काल । Simple Future Tense in Nepali
01/10
I ___________ from Nepal.

सामान्य भविष्यत् काल । Simple Future Tense in Nepali

  काल (Tense)
  काल भनेको समय हो । क्रियापदले ब्यक्त गर्ने समयलाई काल भनिन्छ ।

  जस्तैः
    हिँजो – भूत काल ।
    आज – वर्तमान काल ।
    भोली – भविष्यत् काल ।

उदाहरण :
    म पुस्तक पढ्छु । ( वर्तमान काल )
    मैले पुस्तक पढेँ । ( भूत काल )
    म पुस्तक पढ्नेछु । ( भविष्यत् काल )

भविष्यत् काल : (Future Tense)
    भविष्यत् कालले भविष्यमा हुने ती घटनाहरुलाई जनाउँछ जुन आउने समयमा घट्ने छन् । ।
   जस्तै:म खेल खेल्ने छु । (I will play a game.)
तिमी भोली जाने छौ । (You will go tomorrow.)

भविष्यत् कालका तीन प्रकारहरु हुन्छन् । (In Nepali, there are three types of future tense)

१. सामान्य भविष्यत् काल । (Simple Future Tense)
जस्तै: म कथा पढ्ने छु ।

२. अपूर्ण भविष्यत् काल ।(Future Continuous Tense)
जस्तै: म कथा पढ्दै हुने छु ।

३. पूर्ण भविष्यत् काल । (Future Perfect Tense)
जस्तै: मैले कथा पढेको हुने छु ।

१. सामान्य भविष्यत् काल । (Simple Future Tense)
क्रियाको त्यो रुप जस्ले भविष्यमा कुनै कार्य सामान्य ढंगले हुनेछ भन्ने दर्शाउँछ भने त्यो सामान्य भविष्यत् काल हो । यसले यो जनाउँछ कि क्रिया सामान्यतया भविष्यमा हुने छ ।
जस्तैः उहाँ घर जानुहुने छ ।
किरणले सामान बेच्ने छ ।

  सामान्य भविष्यत् काल क्रियापदको प्रयोग

सर्वनाम Pronouns क्रियापद परिवर्तन - Verb formation
म (Ma) जाने छु (jane chhu)
हामी (Haami) जाने छौं (jane chhaun)
तँ (पुलिङ्ग) (Tan - Masculine) जाने छस् (jane chhas)
तँ (स्त्रीलिङ्ग) (Tan - Feminine)जाने छेस् (jane chhes)
तिमी (पुलिङ्ग) (Timee - Masculine) जाने छौ (jane chhau)
तिमी (स्त्रीलिङ्ग) (Timee - Feminine) जाने छौ (jane chhau)
नाम / ऊ (पुलिङ्ग) (Name / U - Masculine) जाने छ (jaane chha)
नाम / ऊ (स्त्रीलिङ्ग) (Name / U - Feminine) जाने छे (janne chhe)
उनी (पुलिङ्ग) (Uni - Msculine) जाने छन् (jaane chhan)
उनी (स्त्रीलिङ्ग) (Uni - Feminine)जाने छिन् (jaane chhin)
उनीहरु (Uniharu) जाने छन् (jaane chhan)
तपाईँ, हजुर (आदरार्थी) (Tapain, Hajur - Respect) जानुहुने छ (jaanuhune chha)

सामान्य भविष्यत् काल प्रयोगका उदाहरणहरुः
(Examples of simple future in Nepali)

- म घर जाने छु ।
(Ma ghar jaane chhu.)
I will go to house.

- तिमी पुस्तक पढ्ने छौ ।
(Timi pustak padhne chau.)
You will read a book.

- उनी विद्यालय जाने छन् ।
(Uni bidyalaya jaane chhan)
He will go to school.

- तिमीहरु खेल्ने छौ ।
(Timiharu khelne chhau.)
You will play.

- तपाईँ गीत गाउनुहुने छ ।
(Tapainharu geet gaaunuhune chha.)
You will sing a song.

- किरण नाच्ने छ ।
(Kiran nachne chha.)
Kiran will dance.

- बुवा शहर जानुहुने छ।
(Buwa shahar jaanuhune chha.)
Father will go to town.

- हामीहरु भोली भेट्ने छौं ।
(Haamiharu bholi bhetne chhaun.)
We will meet tomorrow.

- तँ काम गर्न जाने छस् ।
(Tan kaam garna jaane chhas.)
You will go to work.

- राधा अस्पतालमा हुने छिन् ।
(Raadha aspataal ma hune chhin .)
Radha will be in hospital.

- तिमी भोली के गर्ने छौ ?
(Timi bholi ke garne chhau?)
What will you do tomorrow?

- गुरुले भोली के पढाउनुहुने छ ?
(Gurule bholi ke padhaunuhune chha?)
What will teacher teach tomorrow?

- अर्को वर्ष म लन्डन जाने छु ।
(Aarko barsa ma London jane chhu.)
I will go to London next year.

- आउने महिना जाडो हुने छ ।
(Aaune mahina jaado hune chha.)
Next month will be cold.

- पर्सि हामीहरु खीर खाने छौं ।
(Parsi haamiharu kheer khaane chhaun.)
We will eat porridge day after tomorrow.

- आउने शनिबार तिमीहरु कविता लेख्ने छौ ।
(Aaune sanibar timiharu kabita lekhne chhau.)
You all will write poem this coming saturday.

- तँ कथा सुनाउने छस् ।
(Tan katha sunaune chhas.)
You will tell story.

- तपाई आराम गर्नुहुने छ ।
(Tapain aaram garnuhune cha.)
You will take rest.


play-and-learn-fruits-name-in-nepali play-and-learn-days-in-nepali count-nepali-numbers-game vegetables-spelling-nepali-game past-simple-nepali-saamanya-bhoot-kaal simple-future-nepali-saamanya-bhabisyat-kaal