Share
सर्वनाम (म, तिमी, उ, तिनी, तपाईं, इत्यादि) Nepali Pronouns
Score: 0%
01/10
I ___________ from Nepal.

सर्वनाम (म, तिमी, उ, तिनी, तपाईं, इत्यादि) Nepali Pronouns

Pronouns Nepali Romanize नेपाली
IMa
YouTimi तिमी
You(respect)Tapainतपाईं
You(very respect)Hajur हजुर
HeU
SheTini तिनी
You (plural)Timiharuतिमीहरु
WeHaami हामी / हामीहरु
TheyTiniharu तिनीहरू
MeMalai मलाई
MyMeroमेरो
YourTimro तिम्रो
Your(with respect)Tapainkoतपाईंको
Your(high respect)Hajurko हजुरको
HisUskoउस्को
HerTinko तिनको
TheirTiniharukoतिनीहरुको
OurHaamro हाम्रो
OursHaamiharukoहामीहरुको
TheirsTiniharuko तिनीहरुको
सर्वनाम प्रयोगका उदाहरणहरु :
(Examples of pronouns in Nepali)
- म खाना खान्छु ।
(Ma khaana khaanchu.)
I eat rice.

- मेरो नाम मदन कुमार शर्मा हो ।
(Mero naam Madan Kumar Sharma ho.)
My name is Madan Kumar Sharma.

- तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
(Tapai ke gardai hunuhunchha?)
What are you doing?

- तिमीहरु आज के गर्दैछौ ?
(Timiharu aaja ke gardai chhau?)
What are you doing today?

- भोली हामीहरु घुम्न जाँदैछौं ।
(Bholi haamiharu ghumna jaandaichhaun)
We are going to visit a round tomorrow

- हिँजो तिमी कहाँ थियौ ?
(Hinjo timi kahaan thiyeu?)
Where were you yesterday?

- राजु के तिमी मलाई तिम्रो पुस्तक दिन सक्छौ ?
(Raju ke timi malai timro pustak dina sakchhau?)
Raju, can you give me your book?

- म मेरो बाबालाई धेरै माया गर्छु ।
(Ma mero babalaai dherai maya garchhu.)
I love my father a lot.

- हामीहरु सँधै विद्यालय जान्छौं ।
(Haamiharu sandhai bidyalaya janchhaun.)
We use to go to school.

- तिम्रो बाबाको नाम के हो ?
(Timro baba ko naam ke ho?)
What is your father's name?

- हामीहरु हरेक शनिबार घुम्न जान्छौं ।
(Haamiharu harek sanibar ghumna janchhaun.)
We use to go to visit a round every saturday.

- के उनीहरु घुम्न जाँदैछन् ?
(Ke uniharu ghumna jaadainchhan?)
Are they going to visit around?

- तिमी धेरै ज्ञानी छौ ।
(Timi dherai gyaani chhau?)
You are very loyal.

- मलाई तिम्रो पढ्ने बानी साहै्र मन पर्छ ।
(Malai timro padhne baani sarhai man parchha.)
I like your study habit too much.

- के तपाईं मेरो मित्र बन्न सक्नुहुन्छ ?
(Ke tapai mero mitra banna saknuhunchha?)
Can you be my friend?

- तिमी भोली के गर्दैछौ ?
(Timi bholi ke gardai chhau?)
What are you doing tomorrow?