play-and-learn-colors-name-in-nepali play-and-learn-nepali-opposite-words count-nepali-numbers-from-0-to-millions-game present-simple-nepali-saamanya-bartamaan-kaal pronouns-sarbanaam-nepali frutis-spelling-nepali-game learn-present-continuous-nepali

Share
सामान्य भूत काल । Past Simple in Nepali
01/10
I ___________ from Nepal.

सामान्य भूत काल । Past Simple in Nepali

  काल (Tense)
  काल भनेको समय हो । क्रियापदले ब्यक्त गर्ने समयलाई काल भनिन्छ ।

  जस्तैः
    हिँजो – भूत काल ।
    आज – वर्तमान काल ।
    भोली – भविष्यत् काल ।

उदाहरण :
    म पुस्तक पढ्छु । ( वर्तमान काल )
    मैले पुस्तक पढेँ । ( भूत काल )
    म पुस्तक पढ्नेछु । ( भविष्यत् काल )

भूतकाल: (Past Tense)
    भूतकालले ती घटनाहरुलाई बुझाउँछ जुन विगतमा घटीसके र तिनीहरुको वर्तमानसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
   जस्तै: मैंले भात खाएँ । (I ate rice)

भूतकाल पाँच प्रकारका हुन्छन् ।

१. सामान्य भूतकाल । (Past Simple)
जस्तै: उनीहरुले गीत गाए ।

२. अपूर्ण भूतकाल ।(Past Progressive Tense)
जस्तै: उनीहरु गीत गाउँदै थिए ।

३. पूर्ण भूत । (Past Perfect Tense)
जस्तै: उनीहरुले गीत गाएका थिए ।

४. अभ्यस्थ भूत ।
जस्तै: उनीहरुले गीत गाउँथे ।

५. अज्ञात भूत ।
जस्तै: उनीहरुले गीत गाए छन्

सामान्य भूतकाल । (Past Simple)
कुनै काम पहिले वा विगतको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत काल भनिन्छ ।

  सामान्य भूत काल क्रियापदको प्रयोग
सर्वनाम Pronouns क्रियापद परिवर्तन - Verb formation
म (Ma) गएँँ (gayen)
हामी (Haami) गयौँ (gayeun)
तँ (पुलिङ्ग) (Tan - Masculine) गइस् (gais)
तँ (स्त्रीलिङ्ग) (Tan - Feminine)गइस् (gais)
तिमी (पुलिङ्ग) (Timee - Masculine) गयौ (gayeu)
तिमी (स्त्रीलिङ्ग) (Timee - Feminine) गयौ (gayeu)
नाम / ऊ (पुलिङ्ग) (Name / U - Masculine) गयो (gaeo)
नाम / ऊ (स्त्रीलिङ्ग) (Name / U - Feminine) गई (gai)
उनी (पुलिङ्ग) (Uni - Msculine) गए (gaye)
उनी (स्त्रीलिङ्ग) (Uni - Feminine)गइन् (gain)
उनीहरु (Uniharu) गए (gaye)
तपाईँ, हजुर (आदरार्थी) (Tapain, Hajur - Respect) जानुभयो (jaanubhayo)
सामान्य भूत काल प्रयोगका उदाहरणहरुः
(Examples of past simple in Nepali)
- मैंले किताब पढेँ ।
(Maile kitaab padhen.)
I read book.

- हामीले किताब पढ्यौँ ।
(Haamile kitaab padheun.)
We read book.

- तैंले किताब पढिस् ।
(Tainle kitaab padhis)
We read book.

- उ घर बस्यो ।
(U ghara basyo.)
He stayed at home.

- मुना विद्यालय गइन् ।
(Muna bidyalaya gain.)
Muna went to school.

- तपाईँहरुले गीत गाउनुभयो ।
(Tapainharule geet gaaunubhayo.)
You sang a song.

- उनीहरुले भात खाए ।
(Uniharule bhaat khaaye.)
They ate rice.

- मेरी आमा मज्जाले नाच्नुभयो ।
(Meree aama majjale naachnubhayo.)
My mather danced well.

- मैंले मदनलाई पुस्तक दिएँ ।
(Maile Madan laai pustak diyen.)
I gave a book to Madan.

- मदनले मिठाई मिठो मानेर खायो ।
(Madanle mithaai mitho maanera khaayo.)
Madan ate sweets with joy.

- उनी मज्जाले नाचिन् ।
(Uni majjale nachin.)
She danced a lot.

- उ आफ्नो घर गई ।
(U aafno ghara gai.)
She went to her house.

- हजुरबाले गीत गाउनुभयो ।
(Hajurbaa le geet gaaunibhayo.)
Grand father sang a song.

- बहिनीले औषधि खाई ।
(Bahinile aausadhi khaai.)
Sister took medicine.

- राम र श्यामले फुटबल खेले ।
(Raam ra Shyam le football khele.)
Ram and Shyam played football.

- तिमीहरु पसल गयौ ।
(Timiharu pasal gaeu.)
You went to shop.

- उनीहरुले गीत गाए ।
(Uniharule geet gaaye.)
They sang a song.

- म मदनको घर गएँ ।
(Ma Madanko ghar gayen.)
I went to Madan's house.

- दिदीले गीत गाउनुभयो ।
(Dideele geet gaaunubhayo.)
Sister sang a song.

- भाइ र भाइको साथी विद्यालय गए ।
(Bhaai ra bhaaiko saathi bidyala gaye.)
Brother and his friend went to school.


play-and-learn-fruits-name-in-nepali play-and-learn-days-in-nepali count-nepali-numbers-game vegetables-spelling-nepali-game past-simple-nepali-saamanya-bhoot-kaal simple-future-nepali-saamanya-bhabisyat-kaal