आजको शब्द
(Word of the Day)


Feliz (फेलिज) -   खुशी

शब्दभेद (Part of Speech): विशेषण (Adjective)


Examples: (उदाहरणहरु:)


Ele está muito feliz . (एल एस्ता मुइतो फेलिज ।) उनी धेरै नै खुशी छन् ।
Está feliz ? (एस्ता फेलिज ? ) के तपाईँ खुशी हुनुहुन्छ ?
A criança fica feliz quando tem uma boneca. (आ क्रियान्सा फिका फेलिज क्वान्दु ताइँ उँ बुनेका । ) जब गुडिया पाउँछ तब बच्चा खुशी हुन्छ ।

साताको टिप्
(Tip of the Week )


दे नादा (De nada )  भर्सेस्   पुर नादा (Por nada)


दे नादा (De nada ) पुर नादा (Por nada) यी दुबै शब्दहरु पोर्तुगीज भाषामा निकै प्रयोग हुने शब्दहरु हुन् । विशेष गरि जब कसैलाई हामी धन्यबाद दिन्छौं भने उसले यसको उत्तरमा दे नादा (De nada ) वा पुर नादा (Por nada) भन्ने गर्दछ । यी दुबैको शाब्दिक अर्थ केहि त गरेको छैन भन्ने बुझिन्छ । यद्यपी दे नादा (De nada ) धन्यबादलाई जवाफ दिने अलिक औपचारिक रुप हो भने पुर नादा (Por nada) अनौपचारिक ।

प्रमुख भिन्नता - १ :
दे नादा (De nada ) कसैले धन्यबाद भन्दा त्यसको औपचारिक जवाफ हो भने पुर नादा (Por nada) अलिक अनौपचारिक ।

सामान्यतया हामी पुर नादा (Por nada) को प्रयोग तब गदैछौं जब हामीलाई लाग्छ कि हामीले केहि त गरेकै छैनौं तै पनि कसैले हामीलाई धन्यबाद दिरहेको छ । जस्तै बाटोमा तपाईँलाई कसैले अस्पताल जाने बाटो सोध्यो र अस्पताल त्यहिँ अगाडी थियो । तपाईंले उसलाई अस्पताल देखाइदिनु भयो, र तपाईलाई उसले ओब्रिगादु भन्यो । तर, तपाईलाई लाग्यो कि तपाईँले उसका लागि त्यस्तो खासै केहि गर्नु भएकै छैन भने त्यस्तो बेलामा पुर नादा (Por nada) प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपी दे नादा (De nada ) गर्दा पनि उपयुक्त नै हुन्छ ।

कहिले काहिँ कसैलाई रिस उठेको छ तर पनि धन्यबाद भन्नै पर्ने भयो भने पनि त्यस्तो बेलामा पुर नादा (Por nada) को प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।

नयाँ अभ्यास खेलहरु

खेल खेल्नुस् र पोर्तुगीज भाषा सिक्नुस्